Stručný opis projektu

Od admin

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov Navrhovaný projekt rieši vysoko aktuálnu spoločenskú tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov. Dekarbonizácia dopravy je následne predpokladom pre zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a klimatické zmeny.  Aktivity projektu jasne definujú mieru…

Vitajte na webovom sídle projektu iCoTS

Od admin

Okrem samotných tém zo zákulisia nášho spoločného projektu “Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov”, ktorých pre vás chystáme nemalé množstvo, sa na blogu objavia aj novinky a informácie o najmodernejších technológiách. Nemajte žiadne obavy, nič vám neunikne! Akákoľvek aktivita, odozva či zdieľanie je niečo, čo nás posunie vpred a otvorí priestor mnohým ďalším…