Poštová adresa

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 5001

GPS

49°12’8.26″N
18°45’23.6″E

Fakturačné údaje

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Administrácia webu