Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov

Navrhovaný projekt rieši vysoko aktuálnu spoločenskú tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov. Dekarbonizácia dopravy je následne predpokladom pre zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a klimatické zmeny.  Aktivity projektu jasne definujú mieru inovácií vo špecifických technických problematikách, ktorých riešením bude možné dosiahnuť primárne ciele definované v strategických dokumentoch napr. pre nízkoemisnú mobilitu. Rovnako tak možno konštatovať, že hlavné aktivity projektu predstavujú priame prepojenie na obsahové zameranie produktových línií, ktorými sú fyzikálne a technické problémy alternatívnych pohonov, systémy pre výrobu, distribúciu, zásobovanie, akumuláciu, rekuperáciu energie, systémy pre inteligentné riadenie nabíjacieho cyklu a konštrukčné prvky pre dopravné systémy.ttis, pulvinar dapibus leo.