Okrem samotných tém zo zákulisia nášho spoločného projektu “Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov”, ktorých pre vás chystáme nemalé množstvo, sa na blogu objavia aj novinky a informácie o najmodernejších technológiách. Nemajte žiadne obavy, nič vám neunikne! Akákoľvek aktivita, odozva či zdieľanie je niečo, čo nás posunie vpred a otvorí priestor mnohým ďalším článkom.